PROF. DR. EMEL BAŞTÜRK

Prof. Dr. Emel BAŞTÜRK, Ankara’da doğdu. 1996 yılında Ankara Üniversitesi (A.Ü.) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu.

1999 yılında A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı. Aynı yıl, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi oldu. Doktorasına Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde başladı. Doktora tezi sırasında ABD’de konuk araştırmacı olarak bulundu. “1990 Sonrası Türk – Amerikan İlişkileri ve İki Ülke Basınında Temsili: Karşılaştırmalı Söylem Çözümlemesi” başlıklı teziyle 2004 yılında Genel Gazetecilik Anabilim Dalı’nda doktora derecesini aldı. 2008 yılında İletişim Bilimleri alanında Doçentlik, 2016 yılında Profesörlük unvanını almaya hak kazandı. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Gazetecilik Bölüm Başkanı olarak görev yapan Baştürk’ün haber söylemi, siyasal iletişim, medyada toplumsal cinsiyet temsilleri, yeni medya ve çevrimiçi riskler üzerine makaleleri, ulusal ve uluslararası bildirileri ve projeleri bulunmaktadır.

ÖĞRENİM BİLGİSİ

Seviye

Yıl

Okul

Bölüm

Lisans

1991-1996

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ/GAZETECİLİK BÖLÜMÜ/GAZETECİLİK PR.

Yüksek Lisans

1996-1999

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/GAZETECİLİK (YL) (TEZLİ)

Doktora

2000-2004

EGE ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/GAZETECİLİK (DR)

YÖNETİLEN TEZLER

Yüksek Lisan

 1. ALTUNDAŞ EYLÜL, (2015). Erkekliğin inşa edildiği bir alan olarak motosiklet kulüpleri: Toplumsal cinsiyet kodlarına ve kimlik inşasına ilişkin nitel bir çalışma, Kocaeli Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü-İletişim Bilimleri Anabilim Dalı
 2. MASUDAH Durrotul, (2019). Kültürlerarası İletişim Bağlamında Annelik Pratikleri: Türkiye'deki Endonezyalı Anneler Örneği, Kocaeli Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü-İletişim Bilimleri Anabilim Dalı

 

Doktora

 1. YOLÇU NESLİHAN, (2017). Farklı Kıta ve Ülkeler Üzerinden Kitle İletişim Sistem ve Politikalarının Karşılaştırmalı Analizi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Doktora

PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER

 1. Türkiye de Temel Eğitim Gençliğinde Siber Zorbalık Konusunda Farkındalık Geliştirmek Gençlerin Siber Zorbalık ı Algılayışı Yaygınlığı ve Farkındalığa İlişkin Alan Çalışması,TÜBİTAK PROJESİ,Yürütücü, , (2013 – 2015)
 2. Katılımcı Yurttaşlığın Bir Aracı Olarak Medya Okuryazarlığı; Kocaeli’nde Yurttaşlık Kavrayışı Açısından Kadınların Televizyon İzleme Pratikleri Üzerine Bir Araştırma Ve Eleştirel Medya Okuryazarlığı Eğitimi Üzerine Öneriler, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, (2009 – 2015)
 3. “Siber Zorba Olma. Farkına Var”, Samsung Türkiye Toplumsal Sorumluluk Projesi, Proje Danışmanı, (2018- ..)

 

İDARİ GÖREVLER

Görev

Yıl

Birim

Bölüm Başkanı

2016-...

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/İLETİŞİM FAKÜLTESİ/GAZETECİLİK BÖLÜMÜ

Anabilim Dalı Başkanı

2009

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/İLETİŞİM FAKÜLTESİ/GAZETECİLİK BÖLÜMÜ/BİLİŞİM ANABİLİM DALI

Dekan Yardımcısı

2011-2013

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/İLETİŞİM FAKÜLTESİ/GAZETECİLİK BÖLÜMÜ

DERSLER

Lisans

İletişim Kuramları

Kitle İletişimi ve Siyaset

Medya Tarihi

Toplumsal Cinsiyet ve Medya

Yüksek Lisans

Yeni Medya Ortamlarında İhlaller ve Riskler

Medya ve İletişim Politikaları

Toplumsal Cinsiyet ve Medya

Doktora

Medyada Kimlik Temsilleri

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

 1. BAŞTÜRK AKCA EMEL, SAYIMER İDİL (2017). SIBER ZORBALIK KAVRAMI, TÜRLERI VE İLIŞKILI OLDUĞU FAKTÖRLER:MEVCUT ARAŞTIRMALAR ÜZERINDEN BIR DEĞERLENDIRME.            AJIT-E, 8(30), 7-19., DOI: 10.5824/1309‐ 1581.2017.5.001.X (YAYIN NO: 3752257)
 2. BAŞTÜRK AKCA EMEL,KAYA BUKET (2016). TOPLUMSAL CINSIYET PERSPEKTIFINDEN DIJITAL AÇIK VE FARKLI YAKLAŞIMLAR. INTERMEDIA INTERNATIONAL E-JOURNAL , 3(5), 301-319. (YAYIN NO: 3239875)
 3. BAŞTÜRK AKCA EMEL (2015). MEDYADA ANNELIK TEMSILLERI VE ANNE SAVAŞLARI HAFTANIN ANNESI YARIŞMA PROGRAMININ ANALIZI. KADIN/WOMAN2000, 14(2), 91-113. (YAYIN NO: 2029579)
 4. BALABAN SALI JALE,ERGÜN BAŞAK BİRCAN,AKCA EMEL ŞERİFE (2015). TÜRKIYE DE ORTAOKUL ÖĞRENCILERI ARASINDA SIBER ZORBALIK. ANADOLU JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES, 2(5), 109-128. (YAYIN NO: 2024510)
 5. BAŞTÜRK AKCA EMEL,ERGÜL SEDA (2015). ORTAOKUL ÖĞRENCILERININ SOSYAL MEDYA KULLANIMLARI VE SIBER ZORBALIK DENEYIMLERI ANKARA ÖRNEĞI. GLOBAL MEDIA JOURNAL, 5(10), 71-86. (YAYIN NO: 2025189)
 6. BAŞTÜRK AKCA EMEL, SAYIMER İDİL, BALABAN SALI JALE, ERGÜN BAŞAK BİRCAN (2014). OKULDA SIBER ZORBALIĞIN NEDENLERI TÜRLERI VE MEDYA OKURYAZARLIĞI EĞITIMININ ÖNLEYICI ÇALIŞMALARDAKI YERI. ELEKTRONIK MESLEKI GELIŞIM VE ARAŞTIRMA DERGISI (EJOIR), 2, 17-30. (YAYIN NO: 2117834)
 7. BAŞTÜRK AKCA EMEL, ERGÜL SEDA (2014). TELEVIZYON DIZILERINDE ERKEKLIK TEMSILI KUZEY GÜNEY DIZISINDE HEGEMONIK ERKEKLIK VE FARKLI ERKEKLIKLERIN MÜCADELESI. GLOBAL MEDIA JOURNAL, 4(8), 13-39. (YAYIN NO: 2025586)
 8. BAŞTÜRK AKCA EMEL (2013). KIME HERŞEY YAKIŞIR?; MODA TEMALI TELEVIZYON PROGRAMLARINDA KADIN ESTETIK VE GÜZELLIK TEMSILLERI. CIVIL ACADEMY SOSYAL BILIMLER DERGISI, 10(3), 101-133. (YAYIN NO: 309117)

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA (PROCEEDINGS) BASILAN BİLDİRİLER

 1. BAŞTÜRK AKCA EMEL, Citizenship Practices Of Women in Turkey and The Role Of The Media in Civic Education.    Citizenship Education: Democracy, Culture, Socialization, Media Round Table Conference, IPSA& University of Aalborg (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:309191)
 2. BAŞTÜRK AKCA EMEL, Eşitlik Arayışında Bir Adım Birarada Yaşam Girişimi Ve Medyada Temsili. II. International Conference in Communication and Media, Communication in Peace, Conflict in Communication (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:309258)
 3. BAŞTÜRK AKCA EMEL, Hem İçeride     Hem Dışarıda Olmak Almanya’daki Türklerin Kimlik Kurgusunun Değişimi ve Medyada Temsili.  Yurtdışındaki Türkler: 50. Yılında Göç ve Uyum Uluslararası Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:309218)
 4. BAŞTÜRK AKCA EMEL, Turkish Image in the EU Media Turkey s Representation in EU Media Through The 3rd October Process. 4. International Symposium of “Communication in the Millenium”, University of Texas at Austin (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:309264)
 5. BAŞTÜRK AKCA EMEL, Türkiye de Alternatif Habercilik ve İletişim Fakültelerinde Alternatif Habercilik Bilinci. Uluslararası Medya ve Siyaset Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:309247)
 6. BAŞTÜRK AKCA EMEL, Türkiye de Kadınların Televizyon İzleme Pratikleri ve Kadın Programlarının Alımlanması. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:309181)
 7. BAŞTÜRK AKCA EMEL, Bozbay Batuhan (2017). Siber Zorbalıkla Mücadelede Akran Desteğinin Rolü ve Akran Destek Projelerine İlişkin Bir Değerlendirme. 2. İletişim Bilimi ve Medya Çalışmaları Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3992454)
 8. BAŞTÜRK AKCA EMEL, Sakar Selen Buse (2017). Spor Medyasında Cinsiyetçi Söylem Bağlamında Basketbol Reklamlarında Hegemonik Erkeklik Temsili. 2. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar, 54-56. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3992274)
 9. BAŞTÜRK AKCA EMEL, UTANIR SİNEM (2016). KADINLARIN ÜRETIME KATILMASI ILE BEYPAZARI’NDA DEĞIŞEN HAYAT;KADIN EMEĞININ SOSYAL VE EKONOMIK ALANDA DÖNÜŞTÜRÜCÜ ETKISI. Culture and Communication in Anatolia; Past, Present and Future, 1, 110-123. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2969507)
 10. BAŞTÜRK AKCA EMEL, ERGÜL SEDA, Nazif Bozkurt (2015). A Qualitative Analysis of Turkish Middle School Students  Cyberbullying Experiences and Perceived Parental Internet Monitoring. SSHIF2015 Sosyal ve Beşeri Bilimlere Küresel Yaklaşımlar: Kuram ve Uygulamalar Uluslararası Sempozyumu, 24-25. (Özet Bildiri/)(Yayın No:2118195)
 11. BAŞTÜRK AKCA EMEL, ERGÜL SEDA (2015). Türkiye de Temel Eğitim Öğrencilerinin Siber Zorbalik Algıları ve Çözüm Önerilerine İlişkin Niteliksel Bir Çalışma. 2.Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları Ve Toplumsal Algı Kongresi (Özet Bildiri/)(Yayın No:2118625)
 12. BAŞTÜRK AKCA EMEL (2014).         Dijital Bölünme Kavramı Bağlamında Türkiye’de Ortaokul Öğrencilerinin İnternet ve Sosyal Ağ Kullanımları: Gaziantep İli Örneği.. . I. Uluslararası İletişim Bilimi ve MedyaAraştırmaları Kongresi, 2(1), 2-21. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4080965)
 13. BAŞTÜRK AKCA EMEL, SAYIMER İDİL (2013).   Secondary School Students   Attıtudes To And Awareness Of Cyberbullyıng In Turkey       A Scaling Method Case Study In Ankara. V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 197-206. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2395220)
 14. BAŞTÜRK AKCA EMEL (2015). Toplumsal Cinsiyet Kalıplarının Medyada Yeniden Üretimi. 2. Uluslararası Disiplinlerarası Kadın Araştırmaları Kongresi (/)(Yayın No:2395283)

YAZILAN ULUSAL/ULUSLARARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDAKI BÖLÜMLER

 1. Yeni Medya Yeni Pratikler Yeni Olanaklar, Bölüm adı:(Demokratik Katılım Bağlamında Yeni Medya ve Dijital Yurttaşlık) (2015)., BAŞTÜRK AKCA EMEL, Umuttepe Yayınları, Editör: Emel Baştürk Akca, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 314, ISBN:9786055100216, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3313847)
 2. Toplumsal Cinsiyet ve Medya Temsilleri, Bölüm adı:(Kitle İletişim Çalışmaları Alanında Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarının Gelişimi: Temel Yaklaşımlar ve Çalışmalar Üzerinden Bir Çerçeve Çizme Çabası) (2015)., BAŞTÜRK AKCA EMEL, ERGÜL SEDA, Heyamola Yayınları, Editör: Şahinde Yavuz, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 342, ISBN:978-605-4937-50-9, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2028120)
 3. Contextual Approaches in Communication, Bölüm adı:(Secondary School Students’ Attıtudes To And Awareness Of Cyberbullyıng In Turkey: A Scaling Method Case Study In Ankara) (2015)., BAŞTÜRK AKCA EMEL, SAYIMER İDİL, Peter Lang, Editör:Buzoianu, C., Arslan, H., & Icbay, M. A, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 572, ISBN:978-3-631-66609*8, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2026838)
 4. Kadın Kitabı, Bölüm adı:(Toplumsal Cinsiyet ve Estetik; Moda ve Estetik Temalı Televizyon Programlarına Feminist Perspektiften Eleştirel Bir Bakış) (2013)., BAŞTÜRK AKCA EMEL, Kocaeli Üniversitesi Yayınları, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 308990)
 5. Medyada Hegemonik Erkeklil ve Temsil, Bölüm adı:(Erkeklik Çalışmalarına Teorik Bir Çerçeve Feminist Çalışmalardan Hegemonik Erkekliğe) (2011)., BAŞTÜRK AKCA EMEL, Kalkedon, Editör: İlker Erdoğan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 480, ISBN:9786054511167, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 72075)
 6. Gerçekliğin inşası Türk Medya Söylemine Eleştirel Bir Bakış (2009)., AKCA EMEL ŞERİFE, Çizgi Kitapevi, Sayfa Sayısı 467, ISBN:978-605-5999-43-8, Türkçe, (Yayın No: 72076)

ULUSAL HAKEMLI DERGILERDE YAYIMLANAN MAKALELER

 1. BAŞTÜRK AKCA EMEL (2016). Tekonolojik Tutuculuk Karşısında Z Kuşağını Anlamak Ortaokul Gençliğinin İnternet Kullanım Algıları.    Hece Aylık Edebiyat Dergisi, 1(234,35,36), 343-355. (Kontrol No: 2969949)
 2. BAŞTÜRK AKCA EMEL (2008). Kadın Programlarına Bir Bakış Kadının Sesi ve Sizin Sesiniz de Tür Anlatı ve Format . İLAUM İletişim Araştırmaları Dergisi (Kontrol No: 309018)

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER

 1. ERGÜN BAŞAK BİRCAN, BAŞTÜRK AKCA EMEL (2015).    7 ve 8     Sınıf Öğrencilerinin Siber Zorbalık Deneyimleri ve Çözüm Sürecinde Okul Personelinin Yeri. 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 895-897. (Özet Bildiri/)(Yayın No:2118940)

EDİTÖRLÜK

 1. Yeni Medya, Yeni Pratikler ve Olanaklar (Alan endeksleri), Kitap, Editör, Umuttepe Yayınları,2015
 2. Kimlik Medya ve Temsil Kimlik Kurgusu ve Temsilleri Üzerine Medya Analizleri , Kitap, Editör, Nobel Yayınevi